Styrelse

Under verksamhetsåret 2022 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande: Håkan Lötberg 
Vice ordf.: Magnus Peters
Sekreterare: Ola Perols
Kassör: Arne Nordlén
Hamnchefer/ledamöter: Erik Pettersson & Peter Blank
Ledamot: Rolf Svensson
Suppleanter: Ulf Andersson & Mattias Törnberg  
Revisorer: Gunnar Engelbrektsson & Birjer Olsson
Revisorssuppleant: Stefan Nordh
Valberedning: Carl-Erik Ojala (sammankallande), Leif Larsson och Carl-Olof Eriksson