Om BMS

Bergvikens Motorbåtssällskap fanns till redan 1921 enligt de handlingar som finns i behåll, huruvida klubben bildades det året eller tidigare är svårt att säga. Namnet var då Bergvikens Motorsällskap men har ändrats till Bergvikens Motorbåtssällskap under tidens gång.

Båtklubben är en ideell förening där vi alla skall hjälpas åt, allt efter förmåga, att utföra de arbeten som behövs för att hålla anläggningarna i gott skick. Ingen medlem erhåller någon form av ersättning för något arbete. I en del båtklubbar förekommer s.k. arbetsplikt, men vi försöker hålla igång med frivilliga insatser. Det har, tyvärr, hänt att någon medlem trott att han/hon hyr sin båtplats och sedan sköter båtklubben om anläggningarna, men så är det inte. Medlemmarnas arbetsinsatser behövs om klubben skall fungera. Tänk på det när hamncheferna kallar till arbetsdagar.

Läs mer om våra anläggningar under respektive avdelning i menyn ovan.


Liten historik om Bergvikens Motorbåtssällskap

1921 - Föreningen bildas.

1921 - Det gamla sjökortet klart.

1926 - Brännholmen köps för 200 kr.

1960 - Stugan på Brännholmen byggs.

1976 - Nya bryggor till Vannsätter och Bergvik.

1978 - Nytt plåttak till stugan.

1981 - Ny altan.

1982 - Ny panel utvändigt. Plasttak över altan. Ny ytterdörr.

1983 - Upprustning invändigt. Ny fast brygga.

1984 - Inköp av kamin och diskbänk.

1986 - Nytt uthus. Det gamla rivs.

1987 - Flytbrygga till Brännholmen.

1989 - Sprängning och bortforsling av sten.

1990 - Påbyggnad av den fasta bryggan.

1993 - Förlängning av taket över dörren samt delvis inglasning av altanen.

1997 - Utbyggning av den fasta bryggan.

1998 - Gräsmattan anlagd.

1998 - Det nya sjökortet klart.

2001 - Bastun och bastubryggan byggd.

2009 - Hemsidan i drift.

2010 - Påbyggnad av flytbryggan på Brännholmen.

Utöver detta så har antalet bryggplatser byggts ut och pirarna förlängts i både Vannsätter och Bergvik. Detta för att möta det ökande behovet av fler båtplatser. Vid genomläsning av de gamla protokollen så har ett ständigt problem varit bryggslitaget.


De första medlemmarna var enl. bevarade medlemsartiklar:

Karl Tirén
Stationsinspektör, Bergvik

Thorild Fohlin
Ingenjör, Vannsätter

C. A. Hellström
Handlare, Landafors

Hans Norrlander
Handlare, Landafors

Per Eriksson
Hemmansägare, Landafors

O. Troive
Hemmansägare, Landafors

Erik Skogsberg
Folkskollärare, Landafors

Hilma Johansson
Fröken, Kilafors

Evald Larsson
Trävaruhandlare, Kilafors

Simeon Olsson
Landfiskal, Kilafors

E. G. Bergman
1:e kontorist, Kilafors


Medlemsutveckling från 1921:

1921 - 11
1922 - 20
1923 - 22
1930 - 28
1936 - 44
1956 - 14
1979 - 100
1989 - 114
1999 - 159
2000 - 163
2001 - 158
2002 - 175
2003 - 180
2004 - 195
2005 - 191
2006 - 193
2007 - 204
2008 - 209
2009 - 223
2010 - 224
2020 - 231


Ordförande under åren har varit:

1921 - 1932 - Simeon Olsson
1932 - 1956 - Göran Granström
1956 - 1964 - Arne Johansson
1964 - 1975 - Gösta Sjölin
1975 - 1983 - Leif Henriksson
1983 - 1988 - Tage Norin
1988 - 2005 - Dan Lötberg
2005 - 2020 - Lennart Norgren
2020 - Tillsv. - Håkan Lötberg


Lite kuriosa: Utdrag ur protokollsboken:

"Protokoll hållet vid sammanträde med medlemmarna å Fagersand d. 21/8 1932"

§ 1 Då trots strålande vackert väder endast undertecknat infunnit sig, medlemmarna vågade sig tydligen ej ut på Bergvikens vita gäss, ajouneras sammanträdet på obestämd tid.

Bergvik som ovan.
Göran Granström
ordf./Bergviks Motorbåtssällskap
Styrelsen