Brännholmen

Vår klubbholme med stuga och bastu, är en viktig del av båtklubbens anläggningar. Brännholmen har varit i klubbens ägo sedan 10/7 1926, och någon gång i slutet av femtiotalet så uppfördes stugan där. Alla medlemmar har tillträde dit och nyckel kan Du erhålla av kassören, mot en depositionsavgift, som återbetalas när nyckeln återlämnas. Kassören nås på tel. 0270-42 40 60; 076-8372716.

Kom ihåg att stuga/holme skall städas och soporna skall tas med till sopställen, som finns i hamnarna. Kom även ihåg att städa ur bastun när den har använts.

Här nedanför är några bilder på Brännholmen från 2008.