Hamnarna

Bergvikens Motorbåtssällskap innehar två hamnplatser, belägna i Bergvik respektive Vannsätter.

Allt underhållsarbete på platserna sker helt ideellt. Tilldelad båtplats i hamnarna kan inte överlåtas på annan person, såvida inte klubbmedlem säljer sin båt och den nye ägaren önskar bli medlem. Båtplatsinnehavare ansvarar för att sin tilldelade båtplats sköts. Nyckel till grindar erhålles hos kassören mot en depositionsavgift.

Bergvikshamnen är för närvarande fullbelagd. Ett fåtal lediga platser finns i Vannsätter.


Hamnen i Bergvik:
Hamnen i Vannsätter: