Årsmöten

Årsmötet hålls varje år i april. Nya idéer, förslag och frågor läggs fram. Det är på årsmötet vi skall säga vår mening och besluta om den framtida verksamheten.

Inbetalningskort för medlems- och båtplatsavgift bifogas denna kallelse. Den som inte längre vill ha sin båtplats kvar ska meddela detta till Arne Nordlén, tel. 0270-424060. Om båtplatsavgiften inte betalats in senast 30 april betraktar vi båtplatsen som uppsagd och kan upplåta den till annan medlem. Den som har annan adress än den som står på detta brev, meddela den nya adressen till kassören.